ferrexpoyeristovomine.com |

Соціальна відповідальність

Техніка Безпеки та Охорона праці і Здоров’я (ТБ і ОП) є найбільшим приорітетом діяльності ТОВ «Єристівський ГЗК», а результати ТБ і ОП – один із показників КРІ – ключових показників ефективності виконавчого керівництва. Зараз на ЄГЗК впроваджується Система управління технікою безпеки, що відповідає вимогам OHSAS 18001 (міжнародний стандарт менеджменту промислової безпеки та охорони праці). Кожний прийнятий на роботу співробітник проходить вступний інструктаж з ТБ + подальше навчання ТБ (як на підприємстві, так і в зовнішних учбових центрах) згідно зі своїми службовими обов’язками. Як один із засобів проведення вступного інструктажу, ЄГЗК розробив відеофільм, що знайомить нового робітника з підприємством, його діяльністю та зазначає потенційну небезпеку праці. Цей фільм став переможцем у номінації «Презентаційне відео» на фестивалі відеофільмів «Безпечна праця-2014», що був проведений у місті Києві в квітні 2014 року журналом «Промислова Безпека».

Ініциативи ТОВ «Єристівський ГЗК» щодо техніки безпеки:

  • Ініціювати процес сертифікації OHSAS 18001;
  • Підтримувати нульовий рівень смертельних випадків і підвищувати показник LTIFR;
  • Розвивати свідоме відношення до ТБ та запобігати нещасних випадків шляхом розширення політики ТБ та навчання;
  • Завершити оцінювання професійних ризиків як для співробітників ЄГЗК, так і для підрядних організацій.