ferrexpoyeristovomine.com |

Промислова база

Єристівське родовище залізорудних кварцитів знаходиться в Кременчуцькому районі Полтавської області, на відстані 12 км на південний захід від залізничної станції Галещина та 30 км на північний схід від міста Кременчук. Родовище було детально досліджено в 1977-1979 роках Кременчуцькою ГДЕ ДГП «Укрпівденьгеологія» до глибини 700м. Єристівське родовище межує з Лавриковським родовищем на півдні (сировинна база Полтавського ГЗК), на півночі – з Біланівським родовищем залізорудних кварцитів (сировинна база Біланівського ГЗК).

Єристівське родовище залізистих кварцитів розробляється відкритим способом на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 27.08.2002 р. № 2768 в межах гірничого відводу № 588 від 12 грудня 2002 р., площею 604,2 га.

Основною корисною копалиною Єристівського родовища є поклади магнетитових залізистих кварцитів. У межах родовища виділяють три промислові рудні поклади залізних кварцитів: підсвіт К25, К22 та пачки К233.

Найпотужнішими покладами Єристівського родовища є поклади К25. Планується переробляти залізисті кварцити покладів підсвит К25, К22 та пачки К233 у суміші пропорційно до їх запасів з вилученням концентратів.

За зовнішніми ознаками, петрографічними даними та хіміко- мінералогічним складом залізисті кварцити поділяються на дві основні різновидності: магнетитові та кумінгтоніт-магнетитові. Магнетитові кварцити в свою чергу поділяються на червоно- та сіро- смугасті мінеральні різновиди.

Первинно запаси Єристівського родовища були затверджені ДКЗ СРСР, протокол № 8500 від 18.04.1980р. до глибини 500м. за категоріями В + С1 у кількості 822 163 тис.т., категорії С2 – 49 961 тис.т., з вмістом заліза загального (Feзаг.) – 33,37%, заліза зв’язаного з магнетитом (Feмаг.) – 26,43%. Затверджені запаси були підраховані на підставі постійних кондицій затверджених ДКЗ СРСР протоколом № 1444-К від 28.03.1980 р.

У 2015 році ТОВ «Єристівський ГЗК», у зв’язку з переоцінкою запасів родовища отримав Протокол ДКЗ України № 3334 від 13.03.2015 року. Згідно з яким, станом на 01.01.2015 року були затверджені наступні запаси залізистих кварцитів:

Поклади Категорія
запасів
Кількість запасів (тис. т)
балансові з невизначеним промисловим значенням Вміст
Fe заг.(%)
Вміст
Fe маг.(%)
код класу запасів
111 122 332
В проектному ко­нтурі кар’єру до глибини 500 м В 274 653 34,52 28,15
С1 533 816 33,27 26,20
В+С1 808 469 33,70 26,88
С2 49 979 27,07 17,81
Поза межами проектного кон­туру кар’єру С2 524 694 32,59 25,89

Запаси Єристівського родовища залізорудних кварцитів згідно системи оцінювання ресурсів JORC станом на 01.01.2021 р.:

Вид Категорія запасів Об’єм, млн т Feмаг Feзаг
k22 Підраховані (Measured) 0 0 0
Обчислені (Indicated) 67 29 36
Підраховані + Обчислені 67 29 36
Передбачувані (Inferred) 59 28 36
Загалом k22 126 28 36
k23 Підраховані (Measured) 0 0 0
Обчислені (Indicated) 92 17 27
Підраховані + Обчислені 92 17 27
Передбачувані (Inferred) 64 17 27
Загалом k23 156 17 27
k25 Підраховані (Measured) 278 29 35
Обчислені (Indicated) 410 29 35
Підраховані + Обчислені 388 29 35
Передбачувані (Inferred) 259 28 34
Загалом k25 947 29 35
Загалом Підраховані (Measured) 278 29 35
Загалом Обчислені (Indicated) 569 27 34
Загалом Підраховані (Measured) + Обчислені (Indicated) 847 28 34
Загалом Передбачувані (Inferred) 382 26 33
Загалом запасів та ресурсів 1229 27 34

Вид Категорія запасів Об’єм, млн т Feмаг Feзаг
k22 Підтверджені Proved (P1) 0 0 0
Ймовірні Probable (P2) 57 28 36
Загалом 2P 57 28 36
k23 Підтверджені Proved (P1) 0 0 0
Ймовірні Probable (P2) 42 17 27
Загалом 2P 42 17 27
k25 Підтверджені Proved (P1) 229 25 30
Ймовірні Probable (P2) 189 28 34
Загалом 2P 418 26 32
Загалом Підтверджені Proved (P1) 229 25 30
Загалом Ймовірні Probable (P2) 288 26 33
Загалом P2 517 26 32
Загалом запасів 517 26 32