ferrexpoyeristovomine.com |

Персонал

Головна / Персонал / Розвиток персоналу

Навчання співробітників ТОВ «Єристівський ГЗК» є ключовою складовою розвитку персонала. Воно націлено на підвищення якості професійного розвитку робітників, формування в них високого професіоналізму, майстерності, сучасного економічного мислення. Навчання проводиться у декілька напрямків:

  • розвиток уніфікованих навичок та особистих якостей (soft skills);
  • професійне навчання: первинна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, допуски, атестації, опанування суміжних професій (hard skills);
  • промислова практика студентів та випускників;
  • вступне навчання під час прийому на роботу для всіх категорій та рівней;
  • навчання промислової безпеки та охорони праці.

Професійне навчання робітників проводиться, головним чином, на базі учбового центру ВАТ «Полтавський ГЗК», ще одного підприємтсва групи FERREXPO. Викладацький склад центру – це, насамперед, досвідчені співробітники ВАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Єристівський ГЗК», а також зовнішні викладачі.
Широко розповсюджена на підприємстві промислова практика студентів, найкращі з яких отримують запрошення працювати на нашому комбінаті після закінчення навчання.

У зв’язку з тим, що промислова безпека – це один із головних принципів діяльності підприємтсва, велику увагу приділяється навчанню співробітників правилам охорони праці.

Для розвитку уніфікованих навичок та особистих якостей, а також для удосконалення професійних знань, робітники комбінату відвідують відкриті семінари, тренінги, конференції, виставки, тощо.
Вступне навчання щойно принятих працівників – це знайомство з культурою підприємтсва, його політиками, організаційними питаннями. Навчання проходить у форматі лекцій, демонстрації фільмів, а також самостійного вивчення матеріалів.
Ми застосовуємо індивідуальний підхід щодо розвитку наших співробітників. На підприємстві було розпочато проект оцінювання персоналу згідно методу 9Box — широко розповсюджена сучасна модель формування пула ключових співробітникіів, розподілена на групи, на базі якої будуються обгрунтовані плани розвитку кожної з груп. Такий метод дозволяє об’єктивно оцінити поточну продутивність, майбутній потенціал, сильні сторони та зони розвитку кожного співробітника. Розробка KPI (ключові показники продуктивності) та оцінювання результатів праці кожного робітника – це ще один проект комбінату, що активно розвивається.